Prelucrarea pietrei cu echipamente CNC

Tehnologia CNC oferă metode de prelucrare complexe și exacte pentru majoritatea materialelor rigide, este un echipament controlat electronic, foarte asemănător laserului. Prin intermediul CNC-ului se poate crea orice model în piatră prin tăierea materialului indiferent de rotunjimi.

Prelucrarea se realizează cu ajutorul Sisteme cu Comandă Numerică (CNC), acestea controlează și comandă execuția prelucrărilor dorite, care pot fi de tipul: tăiere pe interior și exterior, conturare, fasonare, finisare, gravare.

Uzual sistemele CNC lucreaza în regim multi-tasking. De la calculatorul central se pot programa deplasări și prelucrări pe mai multe axe. Dispozitivele de lucru sunt motoare pas-cu-pas și servo-motoare. Acestea acționează sculele de prelucrare, care realizează operații de tăiere, găurire, frezare și gravare. Schimbarea acestora se face în mod automat, prin program. Răcirea sculelor în timpul prelucrarii se face cu apă.